WiFi Floor Guard

WiFi Floor Guard

Neviditlená ochrana - WG WiFi Floor Guard je zařízení, které je kompletně ukryté v podlaze s řídící a napájecí jednotkou skrytou v podhledu prodejny či v nábytku. V případě širších průchodů je lze kombinovat s kabelovou smyčkou vedenou skrytě v rámu dveří ke zlepšení účinnosti detekce ochranných prvků tzv. Hybridní systém. Floor Guard je navíc vybaven možností bezdrátového připojení na WiFi systém prodejny s připojením na internet pro monitorování a servis prováděný na dálku, což zvýší operativnost a snížení případných servisních zásahů. Další zvýšené nároky na účinnost ochrany zboží lze řešit i s pomocí 4Alarm Security /viz informace na těchto stránkách/.

Více informací naleznete v PDF prospektu