Proč počítat návštěvníky ?

Počítání osob, návštěvníků, zákazníků - People counter, FootFall

Elektronická evidence návštěvníků v obchodech, obchodních řetězcích a centrech představuje mimořádně účinný nástroj ke zvyšování tržeb a optimalizaci /snížení/ nákladů na provoz a marketing. /
Motto: „ Pokud je výkonnost prodeje měřena - je možné ji zlepšit! “
V dnešní době představuje systém přesného počítání návštěvníků ve spojení s výstupy dat z pokladních systémů nejúčinnější nástroj moderního řízení efektivnosti prodeje v prodejních řetězcích !

Systémy počítání návštěvníků bývají často nesprávně nazývány jako počítadla zákazníků. Pro počítání zákazníků slouží vaše výstupy z pokladen. Pokud je propojíme s našimi daty, získáte on-line systém, který bude automaticky vytvářet požadované konverze!

Proč měřit návštěvnost?

Znalost skutečné návštěvnosti v prodejně je prvním krokem k řízení a zlepšení výše vašich tržeb. Bez znalosti těchto informací nebudete vědět co přesně změnit, aby se tržby zlepšily. K tomu potřebujete zejména vědět:

 jak účinné jsou vaše reklamní akce /marketing/ a jak aranžmá, nabídka zboží a sortimentní skladba na prodejně přitahuje vaše zákazníky

  • jak mnoho potenciálních zákazníků /návštěvníků vaší prodejny / se stane vašimi skutečnými zákazníky,
  • resp. jaký podíl z nich přesvědčí váš personál k nákupu zboží
  • kolik personálu je zapotřebí k realizaci požadovaného objemu prodeje zboží v daném čase

Měření produktivity prodeje:

Měření návštěvnosti poskytuje každodenní informace nezbytné ke zlepšení produktivity prodeje a ziskovosti v celém prodejním řetězci. Prodejnost / produktivita prodeje / souvisí s dostatkem prodejního personálu na prodejně, který je schopen věnovat dostatečný čas k tomu, aby přesvědčil potenciálního zákazníka k zakoupení zboží. Účinnost produktivity prodeje je dána přesnou analýzou marketingu a reklamy. S pomocí systému elektronické evidence počtu návštěvníků fy AC SYSTEMS budete schopni provádět analýzu následujících informací:

  • počet potenciálních zákazníků, kteří vstoupili do prodejny /obchodního prostoru/
  • procentuální podíl skutečných zákazníků z celkového počtu / úspěšnost prodeje neboli „konverze“ /
  • počet návštěvníků na jednoho prodavače v průběhu prodejní doby / např. hodinově /
  • reziduální /zbytková / návštěvnost - hodinový podíl návštěvníků, kteří nic neutratili)
  • průměrné denní, týdenní a měsíční profily návštěvnosti
  • a řadu dalších informací

Objektivní měření stupně přeměny návštěvníků na zákazníky (konverzi) lze s výhodou využít i pro firemní motivační systém odměňování personálu / bonusy, prémie /.

Měření efektivnosti marketingu:

Měření návštěvnosti v obchodech, obchodních centrech, atp. poskytuje důležité informace pro majitele jak úspěšná je vaše reklamní kampaň, jak dlouho je třeba ji provádět pro docílení očekávané návštěvnosti, apod. Tyto informace vám mohou uspořit nemalé peníze a další související náklady na tyto akce. Pokud byste vyhodnocovali efektivnost vynakládaných financí na marketing a reklamu pouze na základě dosahovaných tržeb, budete postrádat ještě důležitější informace o skutečném potenciálu docílené návštěvnosti, tj. jak jste byli nebo mohli být úspěšní.