Tailgate - bezpečnější přístupové systémy

Tailgate Detection – kontrola oprávněných přístupů

Kamera IRS 2100 od firmy Irysis pracuje na bázi infračervené technologie – snímá osoby pomocí teleplného detekčního pole. Ve spojení s přístupovým kontrolním systémem sleduje dveřní vstup a detekuje neoprávněně vstupující osoby následující držitele karty nebo čipu. Systém obdrží od přístupového systému signál o počtu držitelů platných karet u dveří a porovná počet platných karet oproti počtu vstupujících osob.

V případě, že někdo následuje oprávněného držitele karty bez toho, aniž by se evidoval platnou kartou, generuje Tailgate se výstupní signál a systém může např. spustit alarm nebo nahrát osobu na CCTV.

Přínos systému:

  • Detekce neoprávněného vstupu (odchodu) do bezpečnostní oblasti
  • Zabezpečení dveří pouze pro zaměstnance
  • Motivace zaměstnanců ke správnému používání přístupových karet (čipů)