počítání aut

Počítání a evidence vozidel na parkovišti, apod.

Systém umožňuje díky schopnosti automatického rozpoznávání Registračních Značek (RZ) evidovat vozy přijíždějící na parkoviště nebo projíždějící kolem instalované kamery. Následným zpracováním těchto údajů získáváte statistiky a grafy, na které jste zvyklí ze SW pro počítání návštěvníků.

Systém umožňuje čtení několika registračních značek v jednom okamžiku z pohledu jedné kamery a při tom umí přesně vyhodnotit směr pohybu vozidla (vjezd, výjezd).

Výhody:

 • hodinové, denní, týdenní a měsíční statistiky a grafy průjezdů vozidel;
 • jednou kamerou lze získávat informace o vjezdu i výjezdu vozidel;
 • automatické rozpoznávání státu a oblasti, kde je RZ evidována;
 • generování uživatelských reportů ve dvou úrovních:
  - originální SW;
  - nadstavba pro evidenci a počítání vozidel.
 • filtrace- vyhledávání jednotlivých RZ  +  data a čas jednotlivých   průjezdů této RZ.

Další možné funkce:

 • ovládání závor a řízení vjezdu na parkoviště;
 • výpočet doby parkování;
 • kontrola a ovládání vjezdů a výjezdů z parkoviště;
 • odmítnutí vjezdu nebo výjezdu při nedodržení zadaných podmínek.