Optimalizace front u pokladen

Proces odbavení na pokladnách náleží bez vší pochybnosti k zásadním zkušenostem každého zákazníka při nákupu. Zkrácení doby čekání ve frontách u pokladen přináší zvýšení úrovně poskytovaných služeb provozovatelem, které se odráží ve zvýšené loajalitě zákazníků, zvýšením tržeb a podílu na trhu při současných velkých provozních úsporách pokladních.

Firma AC SYSTEMS, s.r.o., , má ve své nabídce horkou novinku svého obchodního partnera fy Irisys, UK, v podobě tzv. Queue Managementu (QM), neboli správy a řízení délky front u pokladen, která s totožnou technologií termálních počítadel a patentovaného prediktivního SW, umožní prodejnám a prodejním řetězcům nabídnout svým klientům vyšší úroveň služeb v podobě rychlejšího odbavení na pokladnách při současné úspoře mzdových nákladů pokladního personálu. Např. v obchodní síti firmy Kroger, UK se s použitím této technologie podařilo snížit průměrnou dobu odbavení /čekání/ na pokladnách z původních 4 minut na pouhých 26 sec. Tento systém byl prakticky otestován ve více jak 4000 supermarketech celosvětové a na cca 40.000 pokladnách, což je nejlepším důkazem jeho předností.

Hlavní výhody implementace QM systému:

  • přináší zlepšení úrovně poskytovaných služeb
  • zkrácení čekacích dob při odbavení u pokladen / aplikuje se obvykle systém 1+1 nebo 1+2 /
  • zvyšuje loajalitu klientů a podíl na trhu
  • snižuje náklady na provoz / účinnější rozmístění pokladních, zvýšení efektivity a produktivity prodeje/
  • zvýšení tržeb a zisku / zkracuje fronty, prodlužuje nákupní čas, velikost a frekvenci nákupů při současné úspoře nákladů /

Průměrná návratnost zavedení této technologie se pohybuje mezi 5 – 8 měsíci podle rozsahu aplikovaných informačních výstupů pro management). Podrobnější informace a presentace na vyžádání.