Jak zvýšit tržby?

  Které aktivity tedy vedou ke zvyšování přeměny návštěvníků na zákazníky, tzv.konverzního poměru /KP /?

 Obecně všechny souvisí se zlepšením servisu resp. míry obslužnosti jako např:

· zlepšení prodejních dovedností prodejního personálu / pravidelným proškolováním /

· dobré znalost produktu – předmětu prodeje / školení /

· alternace odpovídajícího počtu obsluhujícího personálu dle dosahované návštěvnosti /hodinové, denní, dle  návštěvních  profilů / - lepší nabídka a obslužnost

· postavit bonusový personálu a vedoucích  systém na jasně definované cíle KP / KPI ukazatele /

· důsledně monitorovat a vyhodnocovat dosažené výsledky /KP, obslužnost/ na úrovni vyššího managementu – vedoucí prodeje a marketingu

Návody a doporučení

V případě hypermarketů, apod. lze do tohoto výčtu zahrnout i počet pokladních ve vazbě na dosahovanou návštěvnost v průběhu otvírací doby.