Hybrid solution (EM+RFID)

Sdružuje p?ednosti obou výše uvedených technologií, tj. zajiš?uje vysoký standard ochrany knihovních fond? vlastní EM technologii a bezkontaktní komunikaci a identifikaci prost?ednictvím RFID ?ipu. Tuto variantu mohou s výhodou využívat ty knihovny, které se již v minulosti vybavili EM technologií na ochranu knihovních fond? a sou?asn? zvažují náhradu neefektivní identifikaci pomocí ?árových kód? RFID zp?sobem.

Hybrid solution (EM+RFID)
Hybrid RFID/EM Staff and Self Service station

Circulation System
Today self service in libraries is a powerful and crucial service to patrons.
The Sapphire™ is an ergonomically designed hi-tech self service unit that fits perfectly into the logistic process.
It’s modular construction gives all the flexibility to libraries who want to migrate to different identification technology today and in the future