Nabídka senzorů

Senzory /počítadla/ - nová produktová řada 3.generace

Po úspěšné éře dodávek osvědčených modelů termálních senzorů řady 3000 2.generace v letech 2011-2015, uvedla firma Irisys v listopadu 2015 na trh nejnovější řadu moderních a inteligentních termálních senzorů 3.generace pro přesné měření návštěvnosti typu Gazelle a Gazelle 2. Jedná se o zatím nejdokonalejší produkt pro přesné počítání návštěvníků v tomto oboru.K dispozici jsou varianty s různou geometrií germaniových čoček pro aplikace s různě dostupnou montážní výškou. Modely s 60 st. geometrií se využívají pro montážní výšky od 2,20 do 4,50 m, s 40 st. geometrií od 4,50 do 7,50 m a s 20 st. geometrií pro instalace od 7,00 do 13,00 m montážní výšky. Od roku 2016 přšla další inovace o řadu Gazellle 2 s 90 st.geometrií germaniových čoček s šikrokým záběrem / při montážní výšce 4,80 m je záběr počítadla 6,20 x 6,20 m/ a volitelnou bluetooth a bacon konketivitou, apod. Mimo to existují dvě zásadní varianty senzorů pro každou geometrii čoček a to tzv. Master senzor mimo jiné  s IP adresací a TCP/IP konketivitou, interní pamětí na cca 2-3 týdny provozu , atd.a tzv. SLAVE senzory, které lze připojit k Master senzoru pro pokrytí širších průchodů. K jednomu Master senzoru lze v seriovám uspořádání připojit až celkem 7 senzorů k pokytí záběrem až velmi širokých průchodů, např. až 50 m v závislosti na dostupné montážní výšce při zachování bezpecedentní přesnosti počítání až kolem 98% v závislosti na prostředí.

Řada Gazelle

 Hlavní charakteristiky:

•IP adresovatelné IR senzory
•napájení po ethernetu (PoE)
•Integrovaný data logger s datovým razítkem a volitelnými časovými periodami
•definovatelné nastavení až 16 virtuálních  počítacích linií pro analýzu návštěvnosti
•nadstandardní přesnost počítání až 98%
•nástroj pro dálkové nastavení senzorů přes webový prohlížeč
•možnost vytvářet Master IP–Slave konfigurace pro široké  až velmi široké vstupy /profily

Gazelle IP Dual View
IP podporovaná duální technologie jednotky 'Master s „termo“ i video výstupem na jednom kanálu IP. Duální technologie poskytuje na dálku možnost následné kontroly přesnosti počítání návštěvníků z nahraného záznamu pomocí licenčního programu "Validation tool", dovolující vytvářet pro klienty objetivní audit dosahované přesnosti počítání. S touto duální technologií lze docílit vysoké přesnosti počítání až kolem 98%. Další přidanou hodnotou je, že tato technologie dovoluje provádět správu a některé servisní úkony na dálku přes internet, což zvyšuje operativnost servisních zásahů a snižuje náklady na servis s vyloučení nutnosti servisní návštěvy na místě.

Produktový list http://projekty.emisto.cz/acsystems/www/files/wysiwyg/Gazelle_DualView_katalogovy_list.pdf

Prezentace systému