Detacher – Uvolňovač pevných etiket

Detacher – Uvolňovač pevných etiket

Slouží k oddělení jehly PINu/ - uvolnění z ochranné etikety. V naší nabídce je i vedle standardního uvolňovače /detacheru/ s magnetickou silou do cca 4500 Gaussů i tzv. Superdetacher –uvolňovač se zesíleným magnetem až kolme 9000 Gaussů pro  zvýšenou úrovní zabezpečení (Superlock).