Co je to Footfall ?

Footfall je celosvětově zavedený výraz převzatý z anglosaské terminologie pro označení elektronických systémů vyvinutých pro měření návštěvnosti či počtu osob zejména v obchodních centrech, obchodních sítích, obchodech, veřejných budovách, letištích, apod.

Ke stažení: Proč je infra lepší? 

Obchodni strategie vs. pocitani navstevniků.

Obvykle jsou pod pojmem footfall míněny produkty uzpůsobené pro vertikální snímání návštěvnosti na bázi speciálních infračervených detektorů a příp. i videokamer. Celosvětové zkušenosti ukázaly, že nejpřesnější výsledky měření se dosahují s využitím  termosensitivních senzorů/ kamer světoznámého britského výrobce fy Irisys, které využívá ve své systémové integraci i firma AC SYSTEMS, s.r.o. Vysoká přesnost měření návštěvnost, dosahující až 98%, i je důležitá zejména pro moderní způsob řízení obchodních řetězců ve spojení s výstupy z pokladních systémů. Porovnáním výstupů/dat  z počítadel návštěvníků a pokladních systémů za stejnou časovou jednotku /např. den nebo týden/ lze získat strategicky důležité informace umožňující vrcholovému managementu firem hledat a nalézat cesty vedoucí ke zvyšování tržeb a snižování provozních nákladů.

Která data se sledují a vyhodnocují ?

1/ Konverze přeměny návštěvníků na zákazníky /tj. kupující/ . Konverze = poměr zákazníků ( tj. počet pokladních transakcí) ku počtu návštěvníků (výstup z počítadel). Tento poměr se nazývá v anglosaské literatuře jako tzv. "Closing Ratio" a vypovídá o úspěšnosti personálu v přeměně/konverzi návštevníků na zákazníky.

2/ poměr návštěvníků ku počtu oblužného personálu vypovídá o míře obslužnosti.

Oba tyto výše uvedené faktory přímo ovlivňují výši tržeb a  při jejich pravidelném vyhodnocování lze získat a vyhodnocovat informace o existujících slabinách v aplikované prodejní strategii, práci vedoucího, míře obslužnosti, nedostatku či přebytku presonálu v průběhu dne či týdne a v návaznosti na dosahovanou návštěvnost, atp.

Jak s těmito daty nakládat při řízení prodejní sítě Vám můžeme při aplikaci tohoto systému poradit.

Navíc naše firma Vám může být nápomocná při automatickém propojení datových výstupů jak z počítadel, tak pokladních systémů s cílem jejich komfortního a rychlého číselného i grafického zobrazování.