Chování návštěvníků v zóně

Sofistikovaná řada  počítadel návštěvníků Irisys Gazelle dovolují monitorovat chování návštěvníků v zóně záběru kamery. Na každé Master kameře lze nastavit až 16 virtuální počítacích linií pro počítání osob v nastavených zónách. Záběr Master kamery lze snadno rozšíit připojením až 7 pomocných tzv, Slave kamer, které se s výhodou využívá pro monitorování velmi širokých průchodů. Od roku 2016 byla rozšířena řada termokamer Gazelle-2 o variantu s 90 stupňovou germaniovou čočkou s velkým záběrem detekce pohybujících se cílů /osob/ oproti standardní verzi s 60 stupňovou geometrií. Tato nová verze s 90 st. dokáže při montážní výšce 4,8 m dosahnout záběr cca 6,20 m v podobě kuželu 6,2 x 6,2 m. Tyto zlepšené HW parametry a nejnovější sofistikovaný firmware senzorů lze s výhodou vyžít k monitorování chování návštěvníků ve sledované zóne a provádění další analytiky. Nejnovější verze Gazelle-2 nabízí doplňkové vybavení s Bluetooth modulem, kteý poskytuje 3 nové funkce::

1. Možnost lokálního nastavení parametrů IR kamery přes Bluetooth.

2. Sběr Bluetooth MAC adres, procházejících návštěvníků v záběru/dosahu/ kamery.

3. iBeacon podporu.