Čeho se vyvarovat?

Proč nevyužívat horizontální světelnou závoru ?

Statistiky návštěvnosti jsou dnes nepostradatelným a celosvětově respektovaným marketigovým nástrojem v boji s konkurencí, ale také významným pomocníkem ke zvýšení tržeb a snižování nákladů. Aby bylo možné s daty plnohodnotně pracovat, je nezbytné, aby byla statistiky návštěvnosti spolehlivé a zejména absolutně přesné.

Horizontální závora počítá návštěvníky podle počtu přesrušení paprsku. U tohoto systému se nelze vyvarovat chyb počítání. Statistiky jsou v tomto případě pro marketingové účely a pro hledání cest ke zvyšování tržeb a úspor nákladů zcela nepoužitelné.

1/ Nepřesné počítání - znehodnocení statistik

  • Při průchodu více osob vedle sebe závora počítá pouze jednoho návštěvníka.
  • Zůstane-li návštěvník stát ve snímaném prostoru, závora nepřičítá další návštěvníky.
  • Nelze eleiminovat trousící se osoby v oblasti závory- návštěvník je napočítán několikrát.
  • Statistiky jsou většinou pouze celodenní – chybí hodinová návštěvnost.

2/ Možnost selhání lidského faktoru - fatální znehodnocení statistik

  • Personál postaví do snímaného postoru zboží, závora nemůže přičítat osoby.
  • Personál zapomene vynulovat počítadlo - nelze dohledat data za uplynulé časové období, vniká nevratná ztráta dat.

3/ Složitý mechanický sběr dat

  • Data se musí obvykle mechanicky kompletovat a třídit.

4/ Vysoké náklady na servis, složitý sevis

  • Snadná možnost fyzického poškození - závora je umístěná v dosahu pohybu, bývá snadno poškozena.
  • Není možné spravovat a kontrolovat funkčnost přes síť. Servisní zásah je zdlouhavý a finančně náročný.

Příklady:

Závora je v místě, kde se lidé trousí, horizontální paprsek je nerozpozná a budou započítání několikrát.

Zaměstnanec posunul regál se zbožím do cesty paprsku. Závora nebude přičítat žádné osoby.